Yoga Och Hälsa

Ursprung

Yoga härstammar från början ifrån Indien, med rötter inom Indisk Filosofi, psykologi och religion. Enligt den forna traditionella beskrivningen så är det en blandning av flera slags olika meditativa och fysiska tekniker.
I den tidiga vediska religionens (ca 1500-500 f.kr) skrifter så hade yogan olika betydelse. I de senare skrifterna inom Hinduism så är yoga ett av sex ortodoxa filosofiska system. De andra 5 systemen är nyāyavaiśeṣikapūrva mīmāṃsā, sāṃkhya och vedānta Då de olika systemen brukar delas upp i par, så brukar yoga och sāṃkhya bilda ett par.

Historia och nutid

I Europa har intresset för yoga växt sedan 1800-talet.
Den första boken att skrivas om ämnet i Europa publicerades 1851 an N.C. Paul. Boken fick namnet Treatise on Yoga Philosophy Dock så har det mer eller mindre inte utövats förrän på 1890-talet. Den första att lära ut och undervisa yoga i västvärlden var Swami Vivekananda under sent 1800-tal. Under 1900-talet så har den europeiska yogan växt fram och blandats med influenser från både Europa och den Indien. I nutid så ser vi yoga ofta klassas inom genren för fysisk träning på väg mot fitness.
Något som växer mer och mer i Sverige är Hot Yoga, även kallad Bastu Yoga eller Hot Mojo, som utförs i temperatur om 40 grader. Det underlättar stretching och minimerar riskerna för skador, men är givetvis mer ansträngande. Även fast yoga har grunder i religion så utför många övningarna för att hålla kroppen i form, hålla sig friska och minska stress. Sedan år 2000 har yogautövare ökat drastiskt i Sverige. I USA har utövare ökat från 4 miljoner år 2001 till 20 miljoner 2011. 

Mening

Ordet yoga kommer ifrån Sanskrit och kan enkelt översättas till förening.
Meningen med ordet missuppfattas ofta i västvärlden, men tvärtemot var folk tror så är det inte en koppling mellan det kroppsliga och själsliga, utan en förening mellan den mänskliga själen atman och världssjälen brahman. Dessa ord kommer från hinduisk teologi. Här så försöker man samla alla krafter hos en människa till en och samma punkt.
En kvinnlig utövare av yoga kallas yogini, medans en manlig kallas yogi.
Shramana- och Upanishad-traditioner har utvecklat olika tekniker för att uppleva ett högre medvetandetillstånd med hjälp av yoga.

yoga